Projekty

Český institut osamělosti, z.ú spolupracuje s Diakonií ČCE

Středisko celostních programů a služeb na projektu Osvěta a prevence osamělosti seniorů, který je podpořen dotací ze strany MPSV.V rámci tohoto projektu Český institut osamělosti, z.ú. zpracoval brožuru Dobrá praxe řešení osamělosti ve Velké Británii. Dne 3.11. byl zorganizován společně Českým institutem osamělosti, z.ú. a Diakonií workshop on-line na téma seznámení se zpracovanou brožurou o Dobré praxi řešení osamělosti ve Velké Británii, kterého se zúčastnilo celkem 30 posluchačů. Na panelu vystoupili zakladatelka a ředitelka institutu JUDr. Jarmila Škvrnová, předsedkyně správní rady institutu Mgr. Lilly Ahou Král a místopředseda institutu Ing. Jan Špilar.

V rámci tohoto projektu vznikají  reportážní videa (celkem 3) s tématikou:

1.video  - obecně o osamělosti, osamělém Františkovi a řešení ve Velké Británii.


2.video Osamělost a pečující

3.video Milníky – spouštěče osamělosti.

Osamělost - Bružura