Český institut osamělosti, z.ú.

Tyto stránky jsou určeny všem, kteří se někdy cítí osamělí nebo se stále cítí osamělí, ale také těm, kteří jsou v pohodě a chtěli by nějakým způsobem pomoci. V naší společnosti je osamělost realitou pro příliš mnoho lidí. Osamělost může ovlivnit kohokoli bez ohledu na věk a pohlaví - od starší osoby, která truchlí nad ztrátou životního partnera, až po mladého člověka, který se prostě cítí odlišně a izolovaně od svých přátel.
Více

Cíle institutu

Základním cílem je pracovat na uznání, že se čas od času mohou cítit lidé osamělí, proto se zaměřit na prevenci proti osamělosti.
Více ...
Druhým cílem  je vybudovat národní rozhovor o osamělosti, zvýšit povědomí o jeho dopadech a pomoci řešit stigma.
Více ...
Třetím cílem je také navrhnout a iniciovat nové projekty ve společnosti.
Více ...

Projekty

Český institut osamělosti, z.ú spolupracuje s Diakonií ČCE

Středisko celostních programů a služeb na projektu Osvěta a prevence osamělosti seniorů, který je podpořen dotací ze strany MPSV. V rámci tohoto projektu Český institut osamělosti, z.ú. zpracoval brožuru Dobrá praxe řešení osamělosti ve Velké Británii. Dne 3.11. byl zorganizován společně Českým institutem osamělosti, z.ú. a Diakonií workshop on-line na téma seznámení se zpracovanou brožurou o Dobré praxi řešení osamělosti ve Velké Británii, kterého se zúčastnilo celkem 30 posluchačů. Na panelu vystoupili zakladatelka a ředitelka institutu JUDr. Jarmila Škvrnová, předsedkyně správní rady institutu Mgr. Lilly Ahou Král a místopředseda institutu Ing. Jan Špilar.
Více ...
Vybudování národní konverzace za účelem zvýšení povědomí a snížení stigmatizace osamělosti
Zvyšování povědomí o osamělosti a jeho dopadech je klíčem k dosažení kulturního posunu, který potřebujeme. Uznání osamělosti je prvním krokem k jeho řešení. Nové formy spolupráce se zdravotnickými organizacemi, dobrovolným sektorem, místní samosprávou, zaměstnavateli a podniky na posílení národní konverzace kolem osamělosti a sociálního blahobytu. Cílem je povzbudit jednotlivce a společenství, aby se starali o své vlastní sociální potřeby i potřeby druhých.
Více ...
Sociální předepisování – vznik národní databáze kontaktů
Součástí práce, kterou musíme udělat, je změnit způsob, jakým uvažujeme o veřejných službách. Proto hodláme nejprve realizovat projekt sociálního předepisování na vybraném území a v případě úspěchu jej rozšířit na celou ČR. Samotné lékařské předpisy nemohou řešit základní příčiny osamělosti, proto musíme investovat a upřít své úsilí  do způsobů, jak spojit lidi s komunitní podporou, která může obnovit jejich sociální kontakt v jejich životě.
Více ...
Zpracování Strategie osamělosti pro ČR
Strategie také umožňuje hrát všechny role společnosti. Zahrn to podporu rozvoje podnikatelských šampiónů, kteří budou řešit osamělost na pracovišti a technologické společnosti, které řeší problémy izolace a šikany v kyberprostoru. Pomůže to vytvořit nové komunitní prostory, například vytvořením nových komunitních kaváren, zahrad a uměleckých prostor. Bude také pokračovat v růstu zásadní práce dobrovolných a charitativních organizací. Jedním z nejlepších způsobů, jak řešit osamělost, je prosté jednání laskavosti, od chvíle, kdy si můžete promluvit s přítelem, až po pomoc někomu v nouzi.Tato strategie by byla pouze začátkem uskutečňování dlouhé a dalekosáhlé sociální změny v naší zemi - je to však nezbytný první krok k systémovému řešení osamělosti v našich životech.
Více ...

Orgány

JUDr. Jarmila Škvrnová / zakladatelka a ředitelka / Telefon / Email
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Dlouhodobě pracovala v sociální oblasti.  Byla zakladatelkou prvního penzijního fondu v ČR (Hornický penzijní fond, sdružení). Byla v týmu zakladatelů zdravotní pojišťovny (RBP). Pracovala ve vrcholových funkcích ve státní správě (náměstkyně na MPSV, také jako  ředitelka poradců premiéra ČR, také jako ředitelka poradců ministryně pro místní rozvoj).. Pracovala ve společnosti Deloitte v řídící roli  na tvorbě projektů EU. Nyní vede  Spolek Mezigenerační centrum. Jesenice, pracuje dobrovolnicky. V roce 2020 vytvořila projekt Pošli úsměv osamělým s cílem oslovit seniory v Domovech pro seniory. Studovala problematiku osamělosti v EU a jejím příkladem je  vznik Ministerstva pro osamělost ve Velké Británii  a jeho dobrá praxe při řešení osamělosti.
Mgr. Lilly Ahou Král / předsedkyně správní rady / Telefon / Email
Vzdělání: Univerzita Jana Amose Komenského Praha – obor masová komunikace. Do roku 2004 pracovala v obchodních či marketingových pozicích. Do roku 2007 byla tiskovou mluvčí. V roce 2007 založila PR agenturu Ahou Public Relations, s.r.o., zabývající se vzděláváním lékařů, zdravotních sester, lékárníků a dalších zdravotních pracovníků. Kromě toho se zabývá i vzděláváním laické veřejnosti, publikační činností, dále pak prací pro pacientské organizace, občanská sdružení a spolky a charitativní činností. Tuto práci vykonává dosud.
Ing. Jan Špilar / místopředseda správní rady / Telefon / Email
Vzdělání: ZČU Plzeň – FEL, obor Silnoproudá elektrotechnika – elektrotechnologie, ZČU Plzeň – Pgf. obor  Systémy obecné výukyDlouhodobě  pracoval  v manažerských  pozicích, týkajících se  zpracování analýz, zajišťování mezinárodních konferencí, zajišťování trvalého produktového rozvoje řízení projektů.   6 let pracoval  ve společnosti Czech Tourism jako ředitel odboru finance a facility management .Velké zkušenosti získal při tvorbě politik a projektů pro  občanskou společnost, zejména v  komunikaci s lidmi, a to  jako starosta obce Břasy v období 2009 – 20014. Má velké zkušenosti s projektovým řízením, účastnil se  realizace mnoha projektů, zejména zaměřených na koordinaci ICT. V současné době vykonává pozici člena představenstva Karlovarské nemocnice, a.s.,
Ing. Jan Michálek, MBA / člen správní rady / Telefon / Email
Vzdělání:  Masarykova univerzita – VUT Brno, státní zkouška. Do roku 1998 pracoval v manažerských pozicích v oboru telekomunikací, v mediálních a SW společnostech.V roce 1998 přešel jako manažer do oboru zdravotnictví. Pracoval ve funkci ředitele nemocnice Sanus v Hradci Králové a později se stal ředitelem Vítkovické nemocnice v Ostravě. Také zastával funkci vedoucího odboru zdravotnictví MSK, kde se výrazně podílel na přechodu okresních nemocnic a sociálních zařízení pod Moravskoslezský kraj v Ostravě. V oblasti zdravotnictví pracoval až do roku 2019.
Bc. Karolína Kadlecová / PR management / Telefon / Email
Vzdělání: Bakalářské studium na Metropolitní univerzita Praha – obor mediální komunikacePokračuji v magisterském studium na Metropolitní univerzitě Praha v oboru mediální studia. Od roku 2017 pracuji pro společnost CarTec Praha, kde inzeruji vozidla na webové stránky. Od roku 2020 pracuji v CNN Prima News na redaktorské pozici.